کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از آبان ماه سال 1398 به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی از تشکیل و سازماندهی کمیته تحقیقات دانشجویی، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش و حمایت از فعالیتهای جمعی پژوهشی دانشجویان که در این زمان تا مقطع کارشناسی در دانشکده مشغول به تحصیل بودند قرار گرفت. در گام نخست، تامین زیرساخت­های لازم جهت اخذ مجوز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، پیگیری عضویت دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی، فراخوان برگزاری انتخابات شورای مرکزی و انجام انتخابات، انتخاب دبیر، انتخاب شورای پژوهشی، فراخوان دانشجویی جهت طراحی و سپس انتخاب لوگوی کمیته تحقیقات دانشجویی، تدوین فرم­ها، آیین نامه­ ها، دستورالعمل­ های پژوهشی جهت حمایت از طرح­های تحقیقاتی دانشجویی انجام گرفت. شایان ذکر است فراخوان طراحی لوگوی کمیته تحقیقات، با استقبال بسیارخوب دانشجویان مواجه شد و لوگوی فعلی، طرح برگزیده ارائه شده توسط دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده می باشد. در همان ابتدای شکل گیری کمیته تحقیقات دانشجویی، برگزاری جلسات هفتگی شورای مرکزی کمیته تحقیقات و تعیین برنامه­های کمیته، برگزاری جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات جهت بررسی، تصویب، و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی، برگزاری سلسله کارگاه­های توانمندسازی ویژه اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی، برپایی ایستگاه اطلاع رسانی و عضوگیری مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی، شروع برگزاری دوره های تور کتابخانه برای دانشجویان دانشکده، فراخوان تشکیل هیات تحریریه نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی در دستور کار قرار گرفت و تا اسفندماه سال 1398 محقق شد. فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی و اهدای جایزه به دانشجوی برگزیده از جمله اقداماتی بود که جهت تشویق دانشجویان مستعد و تقویت روحیه پژوهش در مراسم برگزارشده در هفته پژوهش(1398) انجام گرفت. امید آن است با عنایت خداوند متعال بتوانیم همواره گامهای مثبتی در جهت رشد و تعالی دانشجویان و آینده سازان کشور عزیزمان ایران اسلامی برداریم.