عنوان کارگاه زمان برگزاری مدت زمان  گروه هدف شرکت کنندگان
کارگاه نحوه کار با نرم افزار Endnote ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲ ساعت دانشجویان  احسان ابراهیمی- رضا اکبری نسب- امیرعلی ایل‌پور-فاطمه بابری- شقایق بنی اسدی- فاطمه پورمجیدی- مهسا ترابی- مهدیه حسن‌آبادی- نرگس حسینی- سارا خضری- حمیدرضا رضایی‌پور- نگین رفیع زاده-حمیدرضا رنجبر- آیدا زندی- بیتا سعید- رویا شریک‌آبادی- نرجس فردایی- ریحانه فریدونی- غزاله قادری- فرخنده قاسمی- سوگند قنبری- طاهره طهماسبی- امیرحسین محمودیان- فرزانه مکی-سمانه موسوی- نجمه نقیبی-فاطمه نگهداری- زهرا نمازی- فاطمه نورمندی 
کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

۱۴۰۰/۰۱/۰۷

۱۴۰۰/۰۱/۱۱

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۶ ساعت دانشجویان عبدالرحیم بیوژمجد- فاطمه پورمجیدی - نرگس حسینی- آیدا زندی- بیتا سعید- محمدهادی سلیمانی- رویا شریک‌آبادی- زهرا علیرضایی- غزاله قادری- سوگند قنبری - فاطمه کاظمی- امیرحسین محمودیان - محمدرضا میرزاده- محمدجواد مهدی‌زاده- نجمه نقیبی 
مقاله نویسی و سابمیت مقاله

۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۲ ساعت دانشجویان   

فاطمه آباده  - احسان ابراهیمی - رضا اکبری نسب - امیر علی ایل پور - فاطمه بابری - ویدا بلوردی-  شقایق بنی اسدی - عبد الرحیم بیوژمجد - فاطمه پورمجیدی - مهسا ترابی - فاطمه تکاور - ابراهیم جوزی - راضیه حبیبی مقدم - مهدیه حسن آبادی-  سمیرا حسن زاده - نرگس حسینی رابری - نیما حمزه نژاد - پوریا خدابخشی - کوثر خبری زاده - سارا خضری پور قرائی - بهاره دائی زاده - فاطمه رضابیگی - حمید رضا رضایی پور- نگین رفیع زاده - حمیدرضا رنجبر-  مهسا زارع - آیدا زندی-  بیتا سعید - یزدان سلاجقه - زهرا سلمانی نژاد - طهورا سلیمانی - محمدهادی سلیمانی ساردو- رویا شریک آبادی - بتول شمس الدینی - طاهره طهماسبی- زهرا علیرضایی - محسن علیمردانی-  نرجس فردائی- ریحانه فریدونی - غزاله قادری - فرخنده قاسمی - سوگند قنبری- فاطمه کاظمی - آذر دخت گزدرازی - فرحان محمدی - هانیه محمودی - امیرحسین محمودیان شهربابکی - مبینا مرادپور - ملیکا مقدسی - فرزانه مکی - سمانه سادات موسوی کرانی- فاطمه مومنی - سید جواد مهدی زاده- محمدرضا میرزاده- حامد نظری - نجمه نقیبی - فاطمه نگهداری - زهرا نمازی - فاطمه نورمندی- زینب همتی

نظرسنجی

نحوه اطلاع رسانی کمیته تحقیقات دانشجویی را چگونه ارزیابی می کنید؟

تماس با ما

 آدرس:  استان کرمان، شهرستان سیرجان، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان دکتر شجاع پور، دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن: 03442232052

ایمیل

src@sirums.ac.ir

komite.tahghighat@yahoo.com

آدرس تلگرام

https://t.me/SRCSMS

Template Design:Dima Group